Informacja o MIT

To związek heterocykliczny, rozpuszczalny w wodzie i biodegradowalny. Wykazuje dobrą zgodność ze składnikami kosmetycznymi i nie uwalnia formaldehydu. Jest konserwantem o szerokim spektrum działania.

Został wprowadzony na listę konserwantów dozwolonych do stosowania w kosmetykach w 2005 roku, w wyniku pozytywnej opinii SCCNFP (komitetu naukowego Komisji). Jego maksymalne stężenie w produktach wynosi obecnie 0,01 % (100 ppm). Należy także pamiętać, że MIT używany jest w bardzo szerokiej gamie produktów (m.in. w farbach i lakierach oraz wyrobach z gumy), dlatego całkowita ekspozycja na ten związek na rynku UE jest stosunkowo wysoka.

W świetle dostępnych informacji, mając na uwadze bezpieczeństwo konsumentów, Cosmetics Europe 12 grudnia 2013 zaleca przedsiębiorcom sektora kosmetycznego zaprzestanie stosowania metyloizotiazolinonu (MIT) w produktach niespłukiwanych do stosowania na skórę, w tym w chusteczkach nawilżanych. Cosmetics Europe sugeruje również, aby producenci kosmetyków podjęli prace nad wycofywaniem MIT z produktów niespłukiwanych tak szybko, jak to możliwe, nie czekając na konkretne działania legislacyjne ze strony Komisji Europejskiej. Biorąc pod uwagę cały proces tworzenia receptury produktu kosmetycznego nie stanie się to szybciej niż co najmniej za kilka miesięcy.

Zalecenie Cosmetics Europe odnośnie MIT jest dobrowolną inicjatywą sektora kosmetycznego. Inicjatywa ta powstała w wyniku dyskusji z europejskim środowiskiem dermatologicznym (European Society for Contact Dermatitis) jeszcze zanim pojawiły się jakiekolwiek oficjalne rekomendacje lub regulacje prawne. Działania Cosmetics Europe są wyrazem odpowiedzialnego podejścia i proaktywnej postawy przemysłu kosmetycznego do kwestii bezpieczeństwa konsumentów. Świadomość szkodliwości MIT i troska o zdrowie konsumentek są przyczyną, dla której w składach odżywek bez spłukiwania Laboratorium Pilomax WAX Daily Mist i Regeneracja krok 3. nie ma MIT.

 

Artykuły