SPC

Środki powierzchniowo czynne. Dzielą się na środki anionowe, amfoteryczne i niejonowe. Maja one właściwości oczyszczające, zmiękczające i pianotwórcze. Najlepsze właściwości mają amfoteryczne SPC ze względu na łączenie zarówno właściwości anionowych (zwilżenie, piana i mycie) jak i kationowych (bakteriostatyczność, poprawa wyglądu i połysku włosów) SPC.

 

Artykuły