KATAGEN

Jedna z faz wzrostu włosa, w której dochodzi do jego obumierania, trwa do 3 tygodni.